جوانسازی دست

دست ها دومین ناحیه از بدن هستند که در معرض دید همه قرار دارد .و باید همچنان که به جوانسازی و شادابی صورت خود اهمیت میدهیم باید به چوانسازی دستها هم توجه کنیم .در ارتباط اول با افراد اولین مرکز توجه دست هاست .و دست ها سن انسان را نشان میدهند .

روشها جوانسازی دست

میکرودرمی

مزوتراپی

کربوکسی تراپی


پکیچ ها بسته به نیاز هر شخص متفاوت است که برای هر مراجعه کننده متفاوت و اختصاصی است و ممکن است که اینکار با با مشورت با پزشک و وضعیت دستان شما انجام پذیر است

0 Comments