پاکسازی پوست

یکی از کارهای مهمی که برای داشتن پوستی شفاف و شاداب باید هر ماه انجام داد پاکسازی تخصصی پوست است

صورت ما همیشه درمعرض آلودگیهای پوستی زیادی قرار میگیرد که علل تاثیر گذار بر این آلودگی ها از قبیل (
آلودگی های هوایی و آلاینده های موجود در آن ، مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی نامناسب ، نورخورشید و …)

که این علل باعث چوش زدن ، منافذ باز پوستی، چوش های سر سیاه ،چربی نامتعادل پوستی و … میشود

روشهای تخصصی برای پاکسازی صورت

میکرودرمی

هیدرودرمی

برای تاثیر پذیری بیشتر بهتر است هر دو روش را با هم و در یک زمان انجام دهید.

0 Comments