رفع غبغب

غبغب اگر بیماری محسوب نشود ولی باعث بهم خوردن تعادل چهره آدمی میشود. غبغب به صورت ژنیتیکی یا براساس اضافه وزن و بالارفتن سن بوجود می آید .غبغب زاویه سازی صورت را هم چنینی از بین میبرد.از بین بردن غبغب باعث زیباتر و جوانتر شدن افراد می شود

روشهای رفع غبغب

مزوتراپی

سونیک

اندرمولاژی

پکیچ ها بسته به نیاز هر شخص متفاوت است که برای هر مراجعه کننده متفاوت و اختصاصی است و ممکن است که اینکار با مشورت با پزشک و وضعیت کنونی شما انجام پذیر است

0 Comments