برداشتن خال

خال برداری توسط دستگاه rf

خال برداری بدون بر جای ماندن جای خال

اینکار توسط دستگاه پلاسما جت -rf انجام پذیر است

0 Comments