کورتون تراپی

ضایعات کلوئیدی و هایپرتروفیک (ضایعات برجسته)که در اثر سانحه جای زخم جوشگاه ها و جای بخیه پس از جراحی ایجاد شده و وجود آنها باعث ناخوشایندی افراد است با روشی به نام کورتون تراپی قابل درمان است .طی جلساتی کورتون رقیق در موضع به صورت مزوتراپی تزریق می شود. وکم کم باعث از بین رفتن ضایعات برجسته و ناخوشایند در پوست و ایجاد حالت طبیعی در پوست میشود. و هم چنین بعضی کیست های طولانی مدت در زیر پوست که در اثر التهاب ریشه مو ،جوش های کیستی،عفونت های موضعی و …ایجاد توده های سفت و ناخوشایند در زیر پوست می شوند با این روش قابل درمان است .و هم چنین لیپوم یا توده های چربی بسیار فشرده که معمولا نیاز به برداشت جراحی میشوند و آلوپسی یا ریزش سکه ای مو نیز به کورتون تراپی نیاز است که طی جلسات متعدد باید انجام شود.

0 Comments