نمونه کار ژل

حجم دهی لب با تزریق ژل
اصلاح بینی با تزریق ژل
حجم دهی لب با تزریق ژل
تزریق ژل برای رفع افتادگی گونه و تاثیر مثبت بر خطوط خنده
جوانسازی صورت با تزریق ژل و روشهای ترکیبی دیگر
0 Comments